" فرد "

دفترچه ی شعر محمدرضا حسینی فرد

" فرد "

دفترچه ی شعر محمدرضا حسینی فرد

" فرد "

در نوشتن و سرودن دستی دارم...
.
.
.
https://instagram.com/mrh_fard
.
https://telegram.me/fard_poem
.
.
.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب با موضوع «تک بیتی ها» ثبت شده است

***

دوباره نیمه شب است و...؛ خودت که می دانی


من  و  خیالِ تو  و  چشم  های  بارانی

***

  • عاشق پرواز ...

***

دلم می خواهدت ؛ خواهی ، نخواهی


در این مورد کمی خود خواه هستم

***

  • عاشق پرواز ...


***

شرح درد عاشقان را اشک می داند فقط

آن که عشقش بیش قطعاً گریه هایش بیش تر

***

  • عاشق پرواز ...

           دفترچه ی شعر من محتاج صحافی بود

گفتم که بسازندش با دقت و خیلی زود         

  • عاشق پرواز ...